Doğumu Kolaylaştıran Dualar

0

Doğum için yapılan tüm maddi hazırlıklar bir yana manevi bir destek ve hazırlık ihtiyacıda hissediyor insan.Bir canlıyı dünyaya getirmek kolay birşey değil.

Doğum, yerine göre hayatî tehlike arz eden bir ameliyat olabilir. Böylesine ciddî bir olay, elbette sadece mânevi dua ile geçiştiritlemez. Önce maddi tedbirler alınır, yâni gereken ebeye, doktora gidilir, alâka ve muayenesi temin edilir,

Bundan sonra sıra manevî tedbire, yâni duaya gelir. Nasıl sadece doktor kesin şifaya vasıta değilse, sadece dua da öyle kesin şifaya sebep olmaz.

Zira ikisini de Rabbimiz emretmekte, hem maddî, hem de manevî tedbiri dinimiz istemektedir. Birini icra edip ötekini ihmal eden, elbette yarım iş yapmış olur. Tek kanatlı kuşun uçtuğu kadar başarı temin edilir.

Maddî tedbirden sonra alınacak manevî tedbiri, yâni okunacak duayı, Efendimiz şöyle tavsiye buyurmuştur:

l- Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın”

(A’raf suresi 54. ayet)

Meali :  Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır.

Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A’arf suresi, 54)

Resul-i Ekrem Efendimiz kızı Fâtıma validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve sıhhatli bir doğum olarak tecelli etmiştir, Mübarek nesil Hazret-i Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz böyle dualarla dünyaya gelmişlerdir.

Sıhhatli bir doğum haberini alınca Allah’a şükretmek, konu komşuda bulunan yoksullara yardım etmek, münasip olan bîr cömertliktir.

İnsanlığın tüm ihtiyaçları için gönderilemiş olan Kur’an-ı Kerimde bununla ilgili muhtelif ayetlerden ve dualardan yapılmış bir derleme dualar:

Doğuma Girmeden Okunacaklar

1.      Meryem Suresi

2.      Fatiha-Yasin-Tebareke-Amme

3.      Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın” A’raf suresi/54.

Doğum Anında Tekrarlanacaklar:

( Doğum yapan ve onu bekleyenler tarafından)

1.     Lailahe illa ente kuntuminezzalimin

2.     İnşirah suresi

http://www.iskenderpasa.com/kuran-i_kerim/sure.asp?sure=94&B1=Getir

3.     Rabbiyesir duası

Rabbiyesir vela tuasır Rabb, temim Bil hayr.

4.     İnşikak suresi ilk üç ayet:

http://www.iskenderpasa.com/kuran-i_kerim/sure.asp?sure=84&B1=Getir

5.     Abese suresi 20. Ayet:

Sümmmessebile yesserah (özellikle doğum ve sancı anında tekrarlanmalı)

Anlamı: Sonra ona (doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı

http://www.iskenderpasa.com/kuran-i_kerim/sure.asp?sure=80&B1=Getir

 

Not:Bu dualar toplumda doğumu kolaylaştırdığı bilinen ve tavsiye edilen duaların derlenmiş toplanmış halidir. Bilimsel bir veri değildir.

 

Share.

Leave A Reply