Kur’an-ı Kerimde Geçen Çocuk İsteme Duaları

0

Bebek sahibi olmayı düşünmeye başladıktan sonra bir araştırma yapmıştım.Acaba Rabbimiz Yüce Kuran-ı Kerimde hayırlı bir çocuk ve nesil için nasıl dua etmemizi istiyordu.

Bu dualar Kuranı kerimin tamamında yer alan Çocuk isteme duaları.Eğer Bebeğiniz olmasını istiyorsanız her an bu cümlelerle dua edin.Özellikle tüp bebek aşamasındakiler bu duaları sık sık tekrarlamalılar.Allah c.c. en güzelini nasib eder İnşallah.

HAYIRLI ÇOCUK VE NESİL İÇİN KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN DUALAR

Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl; soyumuzdan da sana boyun eğen (müslüman) bir ümmet meydana getir; bize ibadet yer (ve usûl)lerini göster, (kusurlarımızı affedip) tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin.”

Bakara Suresi – 128

Orada Zekeriyya, Rabbine (şöyle) dua etti: “Ya Rabbi! Bana kendi katından çok temiz bir nesil (çocuk) bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin”

Ali İmran Suresi – 38

Sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratan, (gönlü) onunla huzur bulsun diye eşini de O'(nun özünden/cinsi)nden var eden O’dur. (Âdem) eşi (Havva) ile birleşince o hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı), bir müddet bununla geçti. (Gebeliği) ağırlaşınca ikisi de, Rab’leri olan Allah’a: “Eğer bize düzgün/kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki, mutlaka şükredenlerden olacağız” diye dua ettiler.

A’raf Suresi – 189

“Ey Rabbim! Beni ve neslimden (gelenleri) de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur.”

İbrahim Suresi – 40

Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi insanlar) lütfet ve bizi (fenalıktan) sakınanlara rehber yap” derler. (Bu dua temiz toplum olmanın dünya ve ahirette huzur bulmanın bir anahtarıdır.)

Furkan Suresi – 74

“Ya Rabbi! Gerek bana, gerek anne ve babama verdiğin nîmete şükretmemi, razı olacağın iyi iş yapmamı bana ilham et (ve beni muvaffak kıl). Neslimi de benim için ıslah et (onları iyi insanlar yap). Şüphesiz ben, tövbe edip sana yöneldim ve hakîkat ben, (sana) teslim olanlardanım” der.

(Ahkaf Suresi – 15.ayetin bir kısmı)

Zekeriyya’yı da (hatırla!) Hani o Rabbine:  “Rabbim! Beni tek başıma (evlatsız) bırakma, gerçi (vermesen de) sen, varislerin en hayırlısısın” diye niyaz etmişti.

Enbiya Suresi – 89

“Ey Rabbim! Bana iyilerden (salih evlat) lütfet!” diye dua etti.

Saffat Suresi – 100

Allah c.c. isteyen herkese evlad nasib etsin inşAllah…(arapçaları için :http://www.iskenderpasa.com/feyzulfurkan.aspx)

Share.

Leave A Reply