Emzirme Müddeti

0

Anneler, (boşanmadan önce veya sonra doğan) çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba)lar için tam iki yıl emzirirler. Onların (annelerin) örf-adete uygun (orta) bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun (asıl) babasına aittir. Hiç bir kimse, gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun (asıl) babası, çocuğu sebebiyle (zoraki bir teklifle) zarara sokulmalıdır. (Babanın ölümü durumunda) mirasçının sorumluluğuna düşen de bunun aynıdır. Eğer (ana-baba) kendi aralarında rıza ve danışmayla (iki seneden evvel) çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı (süt anneye) emzirtmek isterseniz, vereceğiniz (ücreti) örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla, yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir.

[ Bakara Suresi_233.ayet]
Biz insana, anne ve babasını(n hakkını gözetmeyi) tavsiye ettik. Annesi onu, kat kat güçlük (ve zahmetler)le (karnında) taşıdı. Onun (sütten) ayrılması da iki yıl içinde (olmuş)tur. (İşte bunun için) “Bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır” (dedik). *Yani çocuğun anne karnında taşınışı ile sütten ayrılması. 46/15. ayetten hareketle gebelik ve sütten kesiliş otuz ay olduğuna göre, gebeliğin 6 ay dahi olabileceğine hükmedilmiştir.

[Lukman Suresi_14. ayet]
Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu (karnında) zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun (ana karnında) taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet o yiğitlik (kemal) çağına erip de kırk yaşına geldiği zaman: “Ya Rabbi! Gerek bana, gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi iş yapmamı bana ilham et (ve beni muvaffak kıl). Neslimi de benim için ıslah et (onları iyi insanlar yap). Şüphesiz ben, tövbe edip sana yöneldim ve hakikat ben, (sana) teslim olanlardanım” der. *Gebeliğin en az müddeti altı aydır ve sütten kesilme iki yıldır. Böylece ayette geçtiği üzere hepsi otuz aydır. Eğer hamilelik dokuz ay olursa, emzirme süresi 21 ay kadardır.

[Ahkaf Suresi_15.ayet]
Sonuç olarak 9 aylık doğan bir bebek 21 aylık olduğunda yeterli anne sütünü almış kabul edilir ve sütten kesilir. Bundan sonrası fazlalıktır. Gelecekte bilim bununda faydasını keşfedecektir .

Share.

Leave A Reply